เรายินดีหากคุณติดต่อ เพื่อเป็นโครงการแรกๆ ที่เริ่มต้นกับเรา และเราพร้อมมอบ POC หรือ Prototype เพื่อยืนยันความสามารถในจุดยืนที่เราได้สร้างบริการสนับสนุนภาคประชาสังคมด้วย Solution นี้ขึ้นมา

โปรแกรมพร้อมใช้งาน จ่ายครั้งเดียวราคาพิเศษสำหรับ NGOs

ระบบจองห้องประชุม จ่ายครั้งเดียว (3,500 บาท)

พร้อมติดตั้งบนเว็บไซต์หรือในระบบภายใน (Intranet) ขององค์กร เพื่อใช้ในการจัดการ การจองห้องประชุม สามารถประยุกต์ใช้กับการจองห้อง Zoom หรือห้องประชุมออนไลน์ได้อย่างสะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน จ่ายครั้งเดียว เงินส่วนนึงนำไปใช้หมุนเวียนในการเช่า Server เพื่อให้บริการฟรีกับองค์กรขนาดเล็ก

ระบบเลขหนังสือออก จ่ายครั้งเดียว (2,500 บาท)

พร้อมติดตั้งบนเว็บไซต์หรือในระบบภายใน (Intranet) ขององค์กร เพื่อใช้จัดการเลขหนังสือภายในองค์กร ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน จ่ายครั้งเดียว เงินส่วนนึงนำไปใช้หมุนเวียนในการเช่า Server เพื่อให้บริการฟรีกับองค์กรขนาดเล็ก