พัฒนาเว็บไซต์โครงการ

(พร้อมใช้ใน 15 วัน)

เราให้บริการงานพัฒนาเว็บไซต์โครงการ เว็บแอปพลิเคชั่น โมบายแอปพลิเคชั่น ที่มีเป้าประสงค์การพัฒนาเพื่อการพัฒนาสังคม หรือดำเนินงานโดยภาคประชาสังคม สมาคม มูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ให้พร้อมใช้งานภายใน 15 วัน เพื่อพิชิต และไปให้ถึง KPI 

พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

เราให้บริการงานพัฒนาเว็บไซต์โครงการ เว็บแอปพลิเคชั่น โมบายแอปพลิเคชั่น ที่มีเป้าประสงค์การพัฒนาเพื่อการพัฒนาสังคม หรือดำเนินงานโดยภาคประชาสังคม สมาคม มูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ให้พร้อมใช้งานภายใน 15 วัน เพื่อพิชิต และไปให้ถึง KPI 

ส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพในเวลาเพียง 15 วัน

เราให้ความสำคัญกับความเร่งด่วนและความสำคัญของโครงการของคุณ เรามุ่งมั่นในการส่งมอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่มีคุณภาพสูงภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถดำเนินงานและบรรลุ KPI ได้อย่างทันท่วงที

การพัฒนาที่ตอบโจทย์ภาคประชาสังคม

เราให้บริการพัฒนาเว็บไซต์, เว็บแอปพลิเคชั่น, และโมบายแอปพลิเคชั่น ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสังคม ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, สมาคม, มูลนิธิ และภาคประชาสังคม

เพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึง

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเข้าถึงและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เราจึงสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่มีการใช้งานง่าย ตอบโจทย์การเชื่อมต่อและสร้างผลกระทบสู่สังคม

การใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

เราอัปเดตเทคโนโลยีและทักษะของเราอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณจะได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งช่วยให้โครงการของคุณมีผลกระทบที่ยั่งยืนต่อสังคม

บริการเสริมเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างรวดเร็ว!

ผู้จัดการโครงการเสมือน

เราเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาและหลายองค์กรในประเทศไทยประสบปัญหาด้านบุคลากรที่อาจไม่มีความถนัด หรือไม่เคยพัฒนาโครงการด้านไอที เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น มาก่อนในการพัฒนา

หากท่านต้องการ ผู้จัดการโครงการเสมือนฝ่ายเทคโนโลยี ที่คอยคิดต่อยอด เพื่อการเผยแพร่ การเก็บข้อมูล ที่สอดคล้องกับ KPI ของโครงการ และให้คอยบริหารจัดการทั้งระบบที่เกิดขึ้นบนออนไลน์แทนตัวท่าน หรือองค์กร หรือโครงการของท่าน รวมถึงการจัดทำรายงานประกอบแหล่งทุน โปรดแจ้งเราเพื่อการประเมินค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม เพื่อให้โครงการของท่านบรรลุเป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายสนับสนุนดูแลเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

โครงการ องค์กร หรือมูลนิธิ มีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ไม่ได้รับการอัพเดทเนื้อหา เพราะบุคลากรไม่เพียงพอและขาดคนต่อยอด อัพเดท ไม่มีงบประมาณในการดูแลระยะยาวที่เพียงพอ ต้องการฝ่ายสนับสนุนดูแลเว็บไซต์เพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมอย่างต่อเนื่อง

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุง เสนอแนะ วิเคราะห์ แนวทางในการพัฒนาต่อยอด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทีมที่มีความถนัดทางเทคโนโลยีของเราได้ช่วยเหลือสังคมและพัฒนากระบวนคิดต่อยอดของทีมเรา เพียงติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

สิทธิสำหรับเว็บไซต์ ลูกค้ากลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

เติมเต็มทุกข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีให้กลายเป็นความยืดหยุ่นและเป็นไปได้ เพื่อรองรับการต่อระยะเวลาการดำเนินโครงการ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของแหล่งทุนหรือระยะเวลาการพัฒนางานเพื่อสังคมที่ต้องใช้เวลาในการสร้างการเปลี่ยนแปลงระยะยาว เพื่อความยั่งยืน

คิดและออกแบบ

หากโครงการมีเพียงเนื้อหา และสิ่งที่ต้องการเผยแพร่ แต่ยังไม่มีไอเดียรูปแบบในการนำเสนอเว็บไซต์และการจัดวาง เราจะดูแลส่วนนี้ทั้งหมดฟรี

จัดรูปแบบรายงาน

ฟรีการออกแบบรายงานผลสำหรับส่งแหล่งทุนรายเดือน ในลักษณะไฟล์ Word ที่มีการจัดเรียงและสรุปเนื้อหาที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมประชุมแหล่งทุน

ขั้นตอนในการนำเสนอ เพื่อการอนุมัติหลังเริ่มการพัฒนาโครงการ และต้องมีการอัพเดทความคืบหน้าแหล่งทุน เรายินดีจะไปกับคุณด้วย!

บริการฟรีจดโดเมน

จดโดเมน .com ในชื่อโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระยะ 3 ปี จำนวน 2 ชื่อ ทั้งภาษาไทยและภษาอังกฤษ นับจากวันเริ่มต้นการพัฒนา

บริการฟรีค่าเช่าเซิฟเวอร์

สำหรับโครงการขนาดเล็กที่ใช้เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่เนื้อหาผลการดำเนินโครงการ และมีเนื้อที่ในการใช้งานรวมไม่เกิน 5GB

บริการฟรีอัพเดทเนื้อหา

เราให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนการเผยแพร่เนื้อหาในระยะเวลาขั้นต่ำ 3 เดือนหลังจากการส่งมอบงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม